{short description of image}
 
{short description of image} ISLAM VOOR KINDEREN
 NIVEAU A
{short description of image}
Islam (algemeen)

 

Vraag 1:
Hoe wordt je godsdienst genoemd?

Antwoord
De naam van mijn godsdienst is Islam.


Vraag 2:
Wat betekent Islam?

Antwoord
Islam betekent: vrede of onderwerping aan de wil van Allah.


Vraag 3:
Wie gaf de naam Islam aan je godsdienst?

Antwoord
Allah gaf de naam Islam aan mij godsdienst in de Heilige Koran (Hoofdstuk 5 vers 4)


Vraag 4:
Wat leert de Islam je?

Antwoord
De Islam leert mij Allah te dienen en Hem te gehoorzamen, en het goede te doen en het kwade te vermijden.


Vraag 5:
Hoeveel zuilen (arkaan) heeft de Islam?

Antwoord
De Islam heeft vijf zuilen.


Vraag 6:
Noem de vijf zuilen van de Islam op.

Antwoord
De vijf zuilen van de Islam zijn: Tauhied of geloof in één God. Zijn naam is Allah. Salaat of het Islamitisch gebed. Zakaat of armenbelasting Saumof vasten Hadj of de bedevaart naar Mekka. .


Vraag 7:
Wat betekent tauhied of geloof in Allah?

Antwoord
Tauhied betekent: geloven dat er slechts één God is, Allah, en dat Hij het heelal beheerst en bestuurt.


Vraag 8:
Wat is salaat of het gebed?

Antwoord
Het gebed is: met geheel mijn hart Allah te loven en te prijzen en Zijn Genade en Gunsten te vragen en geduld te betrachten in moeilijke tijden.


Vraag 9:
Wat is saum of vasten?

Antwoord
Saum betekent dat men zich moet onthouden van voedsel en drank en van alle soorten slechte gedachten en handelingen gedurende de hele maan Ramadaan. De les hiervan is dat men ook in de maanden daarna een leven zonder zonden moet doorbrengen.


Vraag 10:
Wat is zakaat of armenbelasting?

Antwoord
Zakaat betekent: het uit liefde uit jezelf geven van aalmoezen aan armen en behoeftigen.


Vraag 11:
Wat is hadj of bedevaart naar de Ka'bah?

Antwoord
Hadj is het ondernemen van de bedevaart naar de Heilige Ka'bah in Mekka (Arabië) eenmaal in je leven.


Terug naar menu Kinderen
Terug naar Hoofdmenu
Naar volgende vragen
Naar Inhoud Niveau B
{short description of image}